skip to Main Content

Machine transport

Machines of installaties op een professionele manier verhuizen naar een nieuwe locatie, binnen of buiten uw onderneming? Machine transport is een kolfje naar de hand van Gebr. Vermeer Industrial Movements. Laat ons het plaatsen en verplaatsen verzorgen van machines, machinelijnen, installaties, bovenloopkranen en tanks.

Back To Top