skip to Main Content

Industriële montage en demontage

Gebr. Vermeer Industrial Movements is actief op het gebied van montage, demontage en ontmanteling van machines, machinelijnen, fabrieken en tankparken. Wij zorgen voor een veilige en nauwkeurige uitvoering, waarbij uw productieproces zo min mogelijk wordt verstoord. Onze goed uitgeruste monteurs zijn dagelijks actief om allerlei soorten machines en installaties te demonteren en weer op te bouwen.

Amoveren

Wij amoveren veilig en milieukundig uw overtollige machines / machinelijnen. Uiteraard hebben wij hiervoor veel aanvullend werkmateriaal voorhanden zoals slijp- en snijgereedschappen, hydraulische knipmachines, recipro- en schrobzagen, snijlans, et cetera. Waar nodig wordt er een veiligheidsplan / plan van aanpak opgesteld en een inventarisatie gemaakt van vrijkomende materialen, gevaarlijke stoffen en vloeistoffen welke wij op de juiste wijze afvoeren.

VIHB nummer

Wij maken een plan van aanpak en een inventarisatie van vrijkomende materialen, gevaarlijke stoffen en vloeistoffen. Alle vrijkomende materialen worden gescheiden afgevoerd. Wij beschikken over een VIHB nummer (Registratie van vervoerders, inzamelaars, handelaars of bemiddelaars in afvalstoffen).

Gebr. Vermeer VCA bevoegd

Gebr. Vermeer Industrial Movements is een logistieke dienstverlener die nationaal en internationaal actief is met speciaal transport. Sinds het midden van de jaren ’80 zijn wij specialist in machine plaatsingen en industriële (de)montage van machines, installaties en constructies. Gebr. Vermeer werkt met een team van gedreven professionals die steeds opnieuw bewijzen dat een opdracht bij hen in vertrouwde handen is. Wij zijn VCA gecertificeerd volgens de VCA* 2017/6.0 normen en VVT erkend. U kunt op ons rekenen, ook als de nood hoog is of wanneer uw vraagstuk een maatwerkoplossing vereist.

Vrijblijvend een offerte aanvragen of direct een afspraak maken? Het kan bij ons allemaal. Neem hoe dan ook meteen contact op, dan zijn we binnenkort graag bij u!

Neem contact op

Back To Top